Main Photo
Informacje o zmarłym

Polski górnik, jeden z przywódców  strajku w katowickiej Kopalnii „Wójek” w 1981, członek komisji rewizyjnej pierwszego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność”.Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Robotniczej „S” w KWK Wujek, od I 1981 KZ „S”; w 1981 delegat na  I WZD Województwa Katowickiego , VIII-XII 1981 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 13-16 XII 1981 współorganizator i jeden z przywódców strajku okupacyjnego w KWK Wujek, członek KS; 20 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 27 XII 1981 aresztowany, umieszczony w AŚ w Katowicach, 9 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, sesja w Katowicach, za udział w kierowaniu strajkiem w KWK Wujek na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (latem 1982 uczestnik głodówki) i Kłodzku, zwolniony w V 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa; 12 XII 1981 zwolniony z pracy. V-IX 1983 bez pracy; IX 1983 - 1985 zatrudniony w KWK Śląsk, od 1985 na emeryturze. 1983-1989 działacz tajnych struktur „S”, współorganizator corocznych uroczystości ku czci poległych górników z KWK Wujek, kolporter wydawnictw podziemnych.

W 1989 członek KO, mąż zaufania podczas wyborów czerwcowych. 1989-1991 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Górników KWK Wujek Poległych 16 XII 1981 Roku w Katowicach, 1991-2007 członek Komisji Rewizyjnej tegoż komitetu; oskarżyciel posiłkowy w procesie funkcjonariuszy ZOMO, oskarżonych o masakrę w KWK Wujek. Współzałożyciel Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)